naar top
Menu
CC De Kollebloem

tarieven

Alle financiële transacties verlopen via de persoonlijke geldbeugel in de webwinkel.

Geldbeugel
Voor elke reservatie die een ouder maakt in de webwinkel moet er per opvangmoment en per kind een bedrag in consignatie gegeven worden in de geldbeugel. De volgende bedragen worden in consignatie gegeven:

  Tarief Puurs-Sint-Amands Tarief Niet-Puurs-Sint-Amands 
Vakantiedagen   € 10,30  € 12,90

Op het einde van elke dag wordt er een afrekening gemaakt voor alle opvangmomenten. Het bedrag dat de ouder verschuldigd is, wordt vervolgens uit de geldbeugel van het bedrag in consignatie afgetrokken. Het eventuele resterende bedrag per dag wordt terug vrijgegeven in de geldbeugel en kan terug gebruikt worden voor verdere reservaties.

Effectieve kostprijs speeldag

  Basistarief Puurs-Sint-Amands Basistarief Niet-Puurs-Sint-Amands 
Minder dan 3 uur     € 3,90    € 4,40 
 Tussen 3 en 6 uur    € 5,80    € 6,70
 Meer dan 6 uur  € 10,30  € 12,90

Je kan pas reserveren als de geldbeugel op nul staat of een positieve balans heeft.

Als je niet langer opvang nodig hebt in vakanties en/of voor-of naschoolse opvang kan de geldbeugel via een schriftelijke vraag van de ouders afgesloten worden. Het resterende bedrag wordt dan op de gevraagde rekening teruggestort.

Kostprijs sportdag
De kostprijs van een sportdag wordt bepaald via het retributiereglement voor het deelnemen aan sportpromotionele activiteiten. De gekozen sportdagen worden vooraf volledig betaald eventueel met 1,95 euro extra voor de vooropvang of 1,95 euro extra voor de naopvang.

Er komt achteraf geen afrekening of terugbetaling voor niet aanwezige dagen.

Verminderd tarief
Indien er meerdere kinderen van hetzelfde gezin op dezelfde dag naar de speelweken in het JOC WIJland komen, krijgt het gezin 25% korting op de totale bijdrage voor die dag.

Sociaal tarief
Er is een sociaal tarief mogelijk van 50%. Toekenning gebeurt na een onderzoek door de sociale dienst van het OCMW en na bekrachtiging door het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst van het OCMW.

Meer info vind je in het huishoudelijk reglement.