naar top
Menu
CC De Kollebloem

tarieven

Inschrijven doe je ons vakantieaanbod doe je deze zomer een beetje anders. Onze tarieven wijzigen niet maar je betaalt wel per week. En je betaalt ook volledig vooraf. 

Kostprijs

  Dagtarief Puurs-Sint-Amands Dagtarief Niet-Puurs-Sint-Amands 
Spelen  € 10,30  € 12,90
Sporten  € 10  € 12

Sociaal tarief
Er is een sociaal tarief mogelijk van 50%. Toekenning gebeurt na een onderzoek door de sociale dienst van het OCMW en na bekrachtiging door het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst van het OCMW.

Meer info vind je in het huishoudelijk reglement.